Худалдан авалт

Эргэгч шигшүүрийн шүүр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай