Худалдан авалт

Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд ашиглагдах төрөл бүрийн материал, сэлбэг, багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай (Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдэд)