Тайлан

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2017 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2017 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан