Туслах ангиллууд

2.9 сая ам.доллар

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны эхний улиралд энэ чиглэлд 2.9 сая ам.доллар зарцууллаа.