Туслах ангиллууд

37.2 сая ам.доллар

“Оюу толгой” компани 2017 оны эхний улиралд 37.2 сая ам.долларыг татвар, хураамж болон бусад төлбөрт төлсөн.