Туслах ангиллууд

506/691

2017 оны эхний улирлын байдлаар 691 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 506 нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 70 хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав.