Туслах ангиллууд

6.2 тэрбум ам.доллар

2010-2017 оны эхний улирал гэхэд Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин зэргээр улсын хэмжээнд 6.2 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа.