Бидний тухай

93%

2016 оны 3 дугаар сарын эцсээр "Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 93 гаруй хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.