Бидний тухай

94.4%

2016 оны 3 дугаар улирлын эцсээр "Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94.4 гаруй хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.