Худалдан авалт

EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хэрэв та өөрийн бараа, үйлчилгээг “Оюу толгой”-д ханган нийлүүлэх сонирхолтой бол доорх оролцох сонирхол хүлээн авах жагсаалтыг харна уу. “Оюу толгой” нь Монгол Улсад ханган нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрийг төгрөгөөр хийдэг бөгөөд ханган нийлүүлэгчид Монгол Улсад бүртгэлтэй байхыг дэмждэг.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх болон тендерт оролцохын өмнө дараах холбоосоор орж ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлнэ үү http://ot.mn/register-as-a-supplier/

Оролцох сонирхол хүлээн авах тухай

EOI

"Оролцох сонирхол хүлээн авах тухай" нь зах зээл судлах аргачлал бөгөөд ирээдүйд худалдан авах хэрэгцээт бараа болон үйлчилгээг нийлүүлэх зах зээлийн сонирхол, бэлэн байдал, чадавхийг судлах арга хэрэгсэл юм. Хүлээн авсан мэдээллийг худалдан авалтын стратеги боловсруулахад ашигладаг. "Оролцох сонирхол хүлээн авах" арга хэрэгсэл нь тендерийн баримт бичиг биш юм.

Оролцох сонирхол нь тендерт оролцогчдын жагсаалтыг үүсгэхэд хэрэглэгддэг ба ялангуяа Оюу Толгой-той хамтарч ажиллаж байгаагүй ханган нийлүүлэгчдэд ач холбогдолтой.

АНХААРУУЛГА!

Бусад цахим хуудсууд Оюу Толгой компанийн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авах болон Тендерийн бичиг баримтуудыг цахим хуудсандаа төлбөртэй тавьж байгааг Оюу Толгой компани анхааралдаа авсан болно. Энэхүү цахим хуудсуудад "Оюу Толгой" компани зөвшөөрөл олгоогүй болно. Оюу Толгойн тендерийн бичиг баримтууд болон мэдээлэл нь зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ний цахим хуудаст үнэ төлбөргүйгээр байрладаг ба уг зөвшөөрлийг аливаа гуравдагч талд олгодоггүй болно. Дээрхтэй адил хууль бус үйлдэлтэй тохиолдсон үедээ таныг төлбөр төлөхгүй байхыг зөвлөхийн зэрэгцээ Оюу Толгой ХХК-ний рrocurement@ot.mn холбоосоор бидэнд мэдэгдэнэ үү.

ГАРЫН АВЛАГА, ЗӨВЛӨМЖҮҮД

Төсөл гэдэг нь Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл бөгөөд энэ нь Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас зарим талаараа онцгой шинж чанар, шалгууртай байна

Дэлгэрэнгүй

Оролцох сонирхол хүлээн авах тухай зарын жагсаалт

ОТ-н үйл ажиллагааны шаардлагаас хамааран доор жагсаасан Оролцох сонирхол хүлээн авах тухай санал авах хүсэлтэд өөрчлөлт оруулж болно.

Нийт 169 тендерээс 1-169
WS1112451681
2017-10-10 09:00
Татах Татах
2017-11-01 17:00
WS1130669634
2017-09-29 09:00
Татах Татах
2017-10-13 17:00
WS1119309134
2017-09-26 09:00
Татах
2017-10-13 17:00
WS1119399047
2017-09-19 09:00
Татах
2017-10-03 17:00
WS1114107726
2017-09-11 09:00
Татах
2017-09-25 17:00
WS1113219859
2017-09-08 09:00
Татах
2017-09-22 17:00
WS1111333611
2017-09-04 09:00
Татах
2017-09-19 17:00
WS1105821186
2017-09-12 09:00
Татах Татах
2017-09-20 17:00
WS1097341733
2017-08-23 09:00
Татах
2017-09-08 17:00
WS1100055790
2017-08-23 09:00
Татах
2017-09-06 17:00
WS1099752365
2017-08-22 09:00
Татах
2017-09-04 17:00
WS1099611643
2017-08-22 09:00
Татах
2017-09-07 17:00
WS1086183172
2017-08-18 09:00
Татах Татах
2017-09-01 17:00
WS1015567381
2017-08-08 09:00
Татах
2017-08-23 17:00
6000589156
2017-08-04 09:00
Татах
2017-08-15 18:00
6000589177
2017-08-04 09:00
Татах
2017-08-15 18:00
6000589172
2017-08-04 09:00
Татах
2017-08-15 18:00
WS1038594502
2017-07-27 09:00
Татах Татах
2017-08-11 17:00
WS1070563612
2017-07-26 09:00
Татах Татах
2017-08-09 17:00
Төлөвлөсөн
2017-11-30 00:00
2017-12-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-10-31 00:00
2017-11-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-10-31 00:00
2017-11-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-10-31 00:00
2017-11-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-10-31 00:00
2017-11-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-09-30 00:00
2017-10-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-07-25 00:00
2017-08-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-07-25 00:00
2017-08-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-07-25 00:00
2017-08-31 00:00
WS1070179178
2017-07-18 09:00
Татах
2017-08-01 17:00
WS1009880711
2017-07-18 09:00
Татах
2017-08-07 17:00
CW2099443 (C-003A) & CW2099445 (C-004A)
2017-07-17 09:00
Татах Татах Татах
2017-07-31 12:00
Q1 2018
WS1063018570
2017-07-17 00:00
Татах
2017-07-31 17:00
HNL1-M-2492
2017-07-04 17:00
Татах Татах
2017-07-28 17:00
6000580459
2017-06-30 09:00
Татах
2017-07-07 17:00
WS1055685907
2017-06-28 09:00
Татах
2017-07-17 17:00
WS1032862343
2017-06-13 09:00
Татах Татах
2017-06-29 17:00
WS1037250410
2017-06-13 09:00
Татах
2017-06-27 17:00
WS1041738582
2017-06-12 09:00
Татах
2017-06-29 17:00
WS979916476
2017-06-05 09:00
Татах
2017-06-19 17:00
WS1033188300
2017-05-31 09:00
Татах
2017-06-02 17:00
WS1033188273
2017-05-31 09:00
Татах
2017-06-02 17:00
WS1028831841
2017-05-31 09:00
Татах
2017-06-13 17:00
6000574212
2017-05-26 09:00
Татах
2017-06-06 17:00
WS1027411429
2017-05-26 09:00
Татах
2017-06-09 17:00
WS1002506398
2017-05-22 09:00
2017-06-05 17:00
WS1021348511
2017-05-18 09:00
2017-05-31 17:00
RFQ 6000572114
2017-05-15 09:00
2017-05-22 18:00
WS996498322
2017-05-10
2017-05-26 17:00
WS1009182180
2017-05-08
Татах
2017-05-22 17:00
WS996410752
2017-05-01 09:00
2017-05-16 17:00
WS975203674
2017-04-28 09:00
2017-05-12 17:00
WS863057158
2017-04-20
2017-05-04 17:00
WS863104419
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
EMERSON
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
DEUTZ
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
BRADKEN
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
BOSCH
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
BENETECH
2017-04-19 09:00
2017-05-02 17:00
CW2111054
2017-04-18 16:00
Татах
2017-04-27 17:00
2017 оны 4-р улирал
HYTORC
2017-04-13 09:00
2017-04-27 17:00
FREIGHTLINER
2017-04-13 09:00
2017-04-27 17:00
FLUKE
2017-04-13 09:00
2017-04-27 17:00
FG WILSON
2017-04-13 09:00
2017-04-27 17:00
MOTOROLA
2017-04-12 09:00
2017-04-26 17:00
MINEARC
2017-04-12 09:00
2017-04-26 17:00
MARTIN ENGINEERING
2017-04-12 09:00
2017-04-26 17:00
INGERAND
2017-04-12 09:00
2017-04-26 17:00
OEMLAISUZU
2017-04-12 09:00
2017-04-26 17:00
OEM_LA_SCHENCK
2017-04-11 09:00
2017-04-25 17:00
OEM_LA_PROTO
2017-04-11 09:00
2017-04-25 17:00
OEM_LA_NITTO
2017-04-11 09:00
2017-04-25 17:00
OEM_LA_YANMAR
2017-04-11 09:00
2017-04-25 17:00
OEM_LA_TYCO
2017-04-10 09:00
2017-04-25 17:00
OEMAIRFILTRATION
2017-04-07 09:00
2017-04-20 17:00
CW2110662
2017-04-05 09:00
2017-04-07 11:00
2017 2-Р УЛИРАЛ
Төлөвлөсөн
2017-07-01 00:00
2017-08-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-07-01 00:00
2017-08-31 00:00
Төлөвлөсөн
Төлөвлөсөн
2017-07-25 00:00
2017-08-31 00:00
Төлөвлөсөн
Цуцлагдсан
2017-04-04 09:00
2017-05-31 17:00
Төлөвлөсөн
2017-04-03 09:00
2017-05-31 17:00
CW2110836
2017-04-03 16:00
2017-04-17 17:00
2017 3-Р УЛИРАЛ
WS970830011
2017-03-31 09:00
Татах
2017-05-15 10:00
CW2106421
2017-03-28 12:00
Татах
2017-04-11 17:00
2017 3-Р УЛИРАЛ
WS973732765
2017-03-24 10:00
2017-04-07 17:00
WS915921446
2017-03-23 10:00
Татах
2017-04-06 17:00
WS973732699
2017-03-23 10:00
2017-04-06 17:00
OEMLAWESTECH
2017-03-22 11:00
2017-04-05 17:00
OEMLATENNANT
2017-03-22 11:00
2017-04-05 17:00
OEMLAROBINAIR
2017-03-22 11:00
2017-04-05 17:00
OEMLAHEDWELD
2017-03-22 11:00
2017-04-05 17:00
OEMLAFURUKAWA
2017-03-22 10:00
2017-04-05 17:00
WS968857909
2017-03-21 10:00
Татах Татах
2017-04-04 17:00
WS968583479
2017-03-17 15:00
2017-04-03 17:00
2017 2-р улирал
WS952899250
2017-03-17 17:00
Татах
2017-04-04 17:00
2017 2-р улирал
CW2099808
2017-03-17 16:00
Татах
2017-03-24 17:00
2017 оны 3-р улирал
WS952901235
2017-03-06 09:00
2017-03-21 17:00
2017 2-р улирал
WS923713294
2017-02-24 09:00
2017-03-15 17:00
2017 3-р улирал
WS863097818
2017-02-23 09:00
2017-03-15 17:00
2017 2-р улирал
WS949208059
2017-02-22 15:00
2017-03-20 17:00
2017 4-р улирал
WS863087424
2017-02-22 09:00
Татах
2017-03-14 17:00
2017 3-р улирал
WS938037916
2017-02-21 09:00
2017-03-10 17:00
2017 2-р улирал
CW2108934
2017-02-17 14:00
Татах
2017-03-03 17:00
WS923714680
2017-02-16 14:00
2017-03-03 17:00
2017 2-Р УЛИРАЛ
WS863088662
2017-02-06 11:00
Татах
2017-02-17 17:00
WS863070570
2017-02-06 10:00
Татах
2017-02-17 17:00
2017 2-Р УЛИРАЛ
CW2100223.1
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 4-р улирал
CW2100221
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100419
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 4-р улирал
CW2106409
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2106407
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2106403
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 4-р улирал
​CW2106411
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100379
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100371
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100302
2017-01-27
2017-02-16 17:00
CW2106413
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2106419
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2106417
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 1-р улирал
CW2108243
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2107349
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2106421
2017-01-27
2017-02-16 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100678
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100676
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 4-р улирал
CW2100215
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 3-р улирал
CW2100479
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2100477
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 2-р улирал
​CW2100225
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 2-р улирал
CW2100164
2017-01-23
2017-02-06 17:00
2017 оны 2-р улирал
WS924715130
2017-01-13 00:00
2017-02-01 17:00
2017 3-Р УЛИРАЛ
WS862564183
2017-01-18 00:00
2017-02-08 17:00
2017 2-Р УЛИРАЛ
WS918162868
2017-01-03 00:00
Татах
2017-02-01 17:00
Төлөвлөсөн
2017-10-01 00:00
2017-11-01 00:00
Төлөвлөсөн
2017-05-31 00:00
2017-07-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-10-01 00:00
2017-11-01 00:00
Төлөвлөсөн
2017-08-31 00:00
2017-09-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-06-30 00:00
2017-07-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-03-31 00:00
2017-04-30 00:00
Төлөвлөсөн
2017-02-28 00:00
2017-07-31 00:00
Төлөвлөсөн
2017-07-31 00:00
2017-08-31 00:00
WS897582208
2017-01-19 00:00
2017-02-02 17:00
2017 1-Р УЛИРАЛ
Нийт 169 тендерээс 1-169

Холбоо барих хаяг

Утас: (976) 11 331880 (6000)
Хангамжийн Цахим шуудан: procurement@ot.mn
Үйл Ажиллагааны EOI Цахим шуудан: rfxbox@ot.mn
Гүний Уурхайн EOI Цахим шуудан: OTUGRFxBox@ot.mn
Хаяг: Оюу Толгой ХХК-ийн Төв Оффис, Моннис цамхаг, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө

Хүндэт ханган нийлүүлэгч ээ, Хангамжийн хэлтэст цахим шуудан илгээхдээ гарчигийн хэсэгт EOI болон зарын дугааруудыг тайлбарын хамт оруулж байна уу. Ерөнхий лавлагаа авах бол цахим шуудангийн төрөл болон хүсэлтийнхээ талаар тодорхой бичнэ үү.