Бидний тухай

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Oyu Tolgoi Investment Agreement

“Оюу толгой”-н Хөрөнгө оруулалтын гэрээг 2009 оны аравдугаар сарын 6-нд соёрхон баталж, гарын үсэг зурснаар уурхай барихад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийх боломж бүрдсэн юм.

Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Хөрөнгө оруулагчид болон Монгол Улсын Засгийн газар буюу хоёр талын эрх, хүлээлтийг тусган оруулсан болно. Тус гэрээгээр “Оюу толгой”-н байгаль орчны болон орон нутгийн соёл, хүн амд үзүүлэх нөлөөллийг зохицуулах өндөр шаардлагатай стандарт тогтоож, Монгол Улсын боловсролын салбарт тус компани бодит хөрөнгө оруулах зорилт тавьсан.


Хөрөнгө оруулалтын гэрээг бүтнээр нь татаж авах

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хураангуй