Туслах ангиллууд

kb dev

"Оюу толгой" компани орон нутагт ажиллах дэлхийн түвшний боловсон хүчин бэлтгэж байна