Туслах ангиллууд

KHB 24 mn

2010-2017 оны хугацаанд Ханбогд сумаас тэтгэлэг авсан оюутны тоо 218 болж өсчээ