Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Армандо Торрес

Армандо Торрес

Гүйцэтгэх захирал
Тим Экэрсли

Тим Экэрсли

Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Марко Пирэс

Марко Пирэс

Гүний уурхайн төслийн захирал
Дашнямын Амарбаясгалан

Дашнямын Амарбаясгалан

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
Бэгзжавын Дуламсүрэн

Бэгзжавын Дуламсүрэн

Стратегийн төслүүд болон бизнес хөгжил хариуцсан Ерөнхий менежер
Мишел Шарон

Мишел Шарон

Гүний уурхайн төслийн удирдагч
Шуркагийн Байгалмаа

Шуркагийн Байгалмаа

Орон нутгийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер
​Пол Муллинс

​Пол Муллинс

Санхүү эрхэлсэн захирал
Лаура Томас

Лаура Томас

Боловсон хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер
Жамбын Сүнжидмаа

Жамбын Сүнжидмаа

Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтсийн ерөнхий менежер
Маррэй Сварипа

Маррэй Сварипа

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал (ЭМААБОАБ) хариуцсан Ерөнхий менежер