Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Армандо Торрес

Армандо Торрес

Ерөнхий захирал
Стивен Жонс

Стивен Жонс

Гүйцэтгэх захирал (үүрэг гүйцэтгэгч)
Марко Пирэс

Марко Пирэс

Гүний уурхайн төслийн захирал
Дашнямын Амарбаясгалан

Дашнямын Амарбаясгалан

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
Жэффри Махони

Жэффри Махони

Санхүү хариуцсан захирал
Керри Эдвардс

Керри Эдвардс

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал хариуцсан Ерөнхий менежер
Коди Сүтерлин

Коди Сүтерлин

Уурхайн дэд бүтэц, үйлчилгээ хариуцсан Ерөнхий менежер
Майкл Гавин

Майкл Гавин

Боловсон хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер
Мишел Шарон

Мишел Шарон

Гүний уурхайн төслийн удирдагч
Шэйн Рийвс

Шэйн Рийвс

Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр хариуцсан ерөнхий менежер (үүрэг гүйцэтгэгч)
Шуркагийн Байгалмаа

Шуркагийн Байгалмаа

Орон нутгийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер
Лувсанцэрэнгийн Оргил

Лувсанцэрэнгийн Оргил

Гадаад Харилцаа, Олон Нийттэй Харилцах асуудал хариуцсан Ерөнхий менежер