Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Армандо Торрес

Армандо Торрес

Гүйцэтгэх захирал
Стивен Жонс

Стивен Жонс

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Марко Пирэс

Марко Пирэс

Гүний уурхайн төслийн захирал
Дашнямын Амарбаясгалан

Дашнямын Амарбаясгалан

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал
Майкл Гавин

Майкл Гавин

Боловсон хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер
Маррэй Сварипа

Маррэй Сварипа

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал (ЭМААБОАБ) хариуцсан Ерөнхий менежер
Мишел Шарон

Мишел Шарон

Гүний уурхайн төслийн удирдагч
Шуркагийн Байгалмаа

Шуркагийн Байгалмаа

Орон нутгийн харилцаа хариуцсан Ерөнхий менежер
Лувсанцэрэнгийн Оргил

Лувсанцэрэнгийн Оргил

Засгийн Газар, Олон Нийттэй Харилцах асуудал хариуцсан Ерөнхий менежер
​Пол Муллинс

​Пол Муллинс

Санхүү эрхэлсэн захирал