Туслах ангиллууд

mandal o

“Оюу толгой” компанийн санхүүжилтээр Мандал-Овоо сум шинэ эмнэлэгтэй боллоо