Мэдээллийн нээлттэй уулзалтын бүртгэлийн хуудас

IОгноо сонгох IIМаягт бөглөх IIIИлгээх

Дараах маягтыг бөглөн бүртгүүлнэ үү. * тэмдэгтээр заавал хариулах талбарыг тэмдэглэв. Суудлын тоо хязгаарлагдмал тул, суудал нь түрүүлж бүртгүүлсэн нь түрүүлж суудал авах зарчмын дагуу хуваарилагдана.

1. Ерөнхий мэдээлэл

Компаний нэр

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Хаяг

Утас

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Төв офисын байршил

Монголд офистой эсэх

Монголд хамгийн ойр байрлах офис

Монголд ойр үйлчилгээ үзүүлэх болон үйлдвэрлэл явуулах газрын байршил

Монгол эзэмшлийн хувь

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Компаний ажилтны тоо

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Хэдэн Монгол ажилтантай вэ ?

Өмнөговь аймгийн хэдэн ажилтантай вэ?

Компаний үндсэн үйл ажиллагаа

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Жил тутмын барааны эргэлт (ам.доллараар)

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

2. Холбоо барих гол албан тушаалтан

Нэр

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Овог

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Албан тушаал

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Утас

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Цахим шуудан

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

3. Туршлага

Дараах бараа бүтээгдэхүүн / ажил үйлчилгээнээс ханган нийлүүлж байсан туршлагатай төрөл

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын дундаж орлого (ам.доллараар)

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

Хамгийн том 5 хэрэглэгч / үйлчлүүлэгчийг нэрлэнэ үү

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

'Оюу Толгой' , 'Рио Тинто' компанитай хамтран ажиллаж байсан туршлагатай юу?

4. Хэдэн хүн уулзалтанд оролцох

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

5. Мэдээллийн нууцлал *

Таны оруулсан дээрх мэдээллийн нууцлалыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж болон 'Оюу Толгой' компанийн бодлого журмын дагуу хамгаална.

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

6. Зардал*

Уулзалтанд оролцохоор бүртгүүлэх болон оролцоход төлбөргүй болно.

Энэ талбөрыг бөглөх шаардлагатай.

7. Та энэ уулзалтын талаар хаанаас мэдсэн бэ?