Туслах ангиллууд

q2 report mn

“Оюу толгой” компанийн хоёрдугаар улирлын тайлан: 77.8 сая ам.долларыг татварт төлж, 153 сая ам.долларыг үндэсний худалдан авалтад, 3.1 сая ам.долларыг Өмнөговь аймгийн тогтвортой хөгжлийн төслүүдэд зарцуулав