Худалдан авалт

Үндэсний худалдан авалтын тайлан

Үр ашигтай, найдвартай дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох нь “Оюу толгой” компанийн Хангамжийн гол зорилгуудын нэг юм. Жил бүр бид үндэсний компаниудтай болон дотоодод хийх худалдан авалтын тодорхой зорилт тавьдаг бөгөөд сар бүр гүйцэтгэлийн дүнг олон нийтэд тайлагнадаг.

“Оюу толгой” компани нь үндэсний нийлүүлэгчид ялангуяа Өмнөговь аймгийн нийлүүлэгчдийг хангамжийн үйл ажиллагаанд илүүтэй хамруулах, дэмжих зорилгоор хэд хэдэн бодлогын бичиг баримтууд, тухайлбал: Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого; Үндэсний ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлогыг тус тус боловсруулан гаргасан билээ.

2017 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө болон гүйцэтгэл

Тайлан: 2017 оны 9 дүгээр сарын төлөвлөгөөт ба бодит худалдан авалтын харьцуулалт