EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөцийг тайлагнах, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах тухай

Тендерийн дугаар: WS673366218 & WS673115243
Нээх огноо: 2016-03-04
Хаах огноо: 2016-03-14
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид “Компанигэх) нь зөвхөн тусгай зөвшөөрөл бүхий туршлагтай компаниудыг “Түгээмэл Тархацтай Ашигт Малтмалын Нөөцийг Тайлагнах, Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл Боловсруулах”-тай холбоотой Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

  • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын /элс, дайрга, шаврын орд/ нөөцийг тайлагнах, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах (ажлын даалгаварыг хавсралтаас харна уу)

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • Компанийн танилцуулга / брошур;
  • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ, холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн адил төрлийн ажлуудын жагсаалт, үүндээ өртөг болон хугацааг дурьдсан байх;
  • Ижил төрлийн ажлын талаархи захиалгчийн тодорхойлолтууд;

Компани нь тусгай зөвшөөрөл бүхий туршлагтай ханган нийлүүлэгчдээс зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж 2016 оны 03-р сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагаас өмнө (Улаанбаатарын цаг) RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: WS673366218 & WS673115243 Түгээмэл Тархацтай Ашигт Малтмалын Нөөцийг Тайлагнах, Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл Боловсруулах тухайхэмээн бичиж) ирүүлэх буюу эсвэл хэвлэмэл хувийг дугтуйнд хийж (дугтуйн дээр нийлүүлэгчийн нэр, тендерийн нэр, тендерийн дугаарыг бичиж) доорх хаягаар авчирж өгнө үү.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Хангамжийн хэлтэс

Моннис цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө 15

Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14240, Монгол Улс,

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: Асуулт - WS673366218 & WS673115243 Түгээмэл Тархацтай Ашигт Малтмалын Нөөцийг Тайлагнах, Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл Боловсруулах тухайхэмээн бичиж) 2016 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө асууна уу.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь энэхүү Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

"ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.