EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Баяжуулалтын туршилт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ” нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS828358450
Нээх огноо: 2016-08-31
Хаах огноо: 2016-09-08
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

'Компани' гэх) туршлага бүхий боломжит компаниудыг “Баяжуулалтын туршилт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ” үзүүлэх Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Үүнд хүдэр бэлтгэлт ба хөвүүлэн баяжуулалтаас эхлэн хатуу-шингэний салгалт, өтгөрүүлэх, усгүйжүүлэх, булингын тээвэрлэлтийг багтаасан өргөн хүрээнд хийгдэх туршилт судалгааны ажлууд, техникийн үйлчилгээ, зарим нэг тодорхой зөвлөх үйлчилгээ зэрэг орно.

Ажлын үндсэн цар хүрээ нь баяжуулалтын шаардлагатай туршилтын ажлууд, техникийн зөвлөх үзүүлэх бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч дор дурдсан болон бусад шаардлагуудыг хангаж байх. Үүнд:

  • Шаардлагатай ур чадвар, туршлагатай хүний нөөц
  • Хүдэр бэлтгэлт, хөвүүлэн баяжуулалтын туршилт явуулах тоног төхөөрөмж, лаборатори, эсвэл хагас үйлдвэрлэлийн баазын боломж
  • Чанарын шаардлага болон баталгаа гаргах
  • Явцын мэдээлэл болон тайланг хангалттай өгөх
  • Мэргэжлийн түвшний техникийн зөвлөгөө өгөх
  • Загварчлах, модель гаргах ур чадвар, шаардлагатай программ хангамж
  • Компанийн танилцуулга / брошур;
  • Техникийн багийн танилцуулга
  • Тоног төхөөрөмж болон лабораторийн зураг
  • Компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ, шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
  • Олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ, зөвшөөрөл

Компани нь боломжит нийлүүлэгчдээс зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

ба/эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж цахим хэлбэрээр 2015 оны 9 дүгээр сарын 8-ний өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө RFxBox@ot.mnWS828358450 Баяжуулалтын туршилт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ гэж бичиж) ирүүлнэ үү.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mnАсуулт – WS828358450 Баяжуулалтын туршилт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ гэж бичиж)2015 оны 9 дүгээрсарын 7-ний өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө асууна уу.

Тендерт оролцох хүсэлт/Тендерийн санал бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/

ОЮУ ТОЛГОЙХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.