EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Өргөгч тоног төхөөрөмж болон кран-д үзлэг шалгалт хийх, ашиглалт үйлчилгээг хангах тухай

Тендерийн дугаар: WS838302283
Нээх огноо: 2016-09-14
Хаах огноо: 2016-09-22
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид “Компанигэх) тусгай зөвшөөрөл бүхий туршлагтай компаниудыг “Өргөгч Тоног Төхөөрөмж Болон Кран-д Үзлэг Шалгалт Хийх, Ашиглалт Үйлчилгээг Хангах Тухай”-тай холбоотой Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:Өргөгч тоног төхөөрөмж болон кран-д үзлэг шалгалт хийх, ашиглалт үйлчилгээг хангах тухай

  • Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:
  • Нийлүүлэгчийн танилцуулга / брошур;
  • Нийлүүлэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ, холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Нийлүүлэгчийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Нийлүүлэгчийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн адил төрлийн ажлуудын жагсаалт, үүндээ өртөг болон хугацааг дурьдсан байх;
  • Гүйцэтгэсэн ижил төрлийн ажлын талаархи өмнөх захиалагчийн тодорхойлолтууд;
  • Голлох мэргэжлийн ажилтнуудын мэдээлэл, танилцуулга, мөн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын мэдээлэл;
  • Хөдөлмөр, Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагааны бодлого, дүрэм, журам, стандартууд;

Компани нь тусгай зөвшөөрөл бүхий туршлагтай ханган нийлүүлэгчдээс зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи болон Монгол хэлээр бэлдэж 2016 оны 09-р сарын 22-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: WS838302283 “Өргөгч тоног төхөөрөмж болон кран-д үзлэг шалгалт хийх, ашиглалт үйлчилгээг хангах тухай” хэмээн бичиж) ирүүлнэ үү.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mnАсуулт - WS838302283 “Өргөгч тоног төхөөрөмж болон кран-д үзлэг шалгалт хийх, ашиглалт үйлчилгээг хангах тухай” хэмээн бичиж) 2016 оны 09-р сарын 20-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө асууна уу.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь энэхүү Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС


.