EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Түрээсийн шугам болон Интернетийн үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS863119571
Нээх огноо: 2016-11-10
Хаах огноо: 2016-11-21
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг Түрээсийн шугам болон Интернетийн үйлчилгээ нийлүүлэхтэй холбоотой Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай.

Байгууллагын Интернэтийн үйлчилгээ

  • Улаанбаатар хот дах оффисОлон Улсын Түрээсийн Шугамаар хангах
  • Улаанбаатар хот болон Хятадын Хуафанг хотуудын хоорондУлс доторх Түрээсийн Шугамаар хангах
  • Улаанбаатар хот болон Оюу Толгойн уурхайн хоорондШилэн Каблийн Түрээсийн Шугамаар хангах
  • Улаанбаатар хот дах оффисуудын хооронд

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • Компанийн дэлгэрэнгүй танилцуулга / брошур
  • Компанийн хувь эзэмшигчдийн бүтэц
  • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар, Харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлүүд (A, Bтөрөл)-ийн хуулбар

Компани нь зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи болон Монгол хэлээр бэлдэж 2016 оны 11 сарын 21-ны өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбаатарын цаг) өмнө RFxBox@ot.mn WS863119571– тендерийн нэр - санал илгээж буй компанийн нэр гэж бичиж) илгээнэ үү.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mnАсуулт – WS863119571 – тендерийн нэргэж бичиж) 2015 оны 11 сарын 16-ны өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбаатарын цаг)

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь энэхүү Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.