EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“Уурхайн талбайн гал тогоонд ашиглагдах тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS922694057
Нээх огноо: 2017-01-12
Хаах огноо: 2017-01-25 10:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

'Компани' гэх) туршлага бүхий боломжит компаниудыг “Уурхайн талбайн гал тогоонд ашиглагдах тоног төхөөрөмж” нийлүүлэхтэй холбоотой Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Шинэ гал тогоо нь 7 хоногын 24 цаг ажиллах ба өдөрт дунджаар 2,500 хүнд үйлчлэнэ. Гал тогоо нь дээр дурдсан бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болох далд уурхайн бүтээн байгуулалтын үед хамгийн ихдээ 5,000 хүртэл хүн хүлээн авах хүчин чадалтай байх юм.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

 • Уурхайн талбайн гал тогоонд ашиглагдах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх (хоол бэлтгэх төхөөрөмж зэрэг);
 • Тоног төхөөрөмжийг угсрах, ашиглалтанд оруулах,
 • Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах талаар сургалт явуулах,
 • Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх,
 • Тоног төхөөрөмжийн их хэрэглэгдэх сэлбэгийн хуваарийг гаргах, нийлүүлэх.
 • Том хэмжээний аж үйлдвэрийн байгууламжын гал тогоонд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн/угсарсан/ашиглалтанд өгсөн туршлагатай (зочид буудал, ресторан зэрэг)
 • Тоног төхөөрөмжүүд дээр одоо байгаагаас оновчтой шийдлийг санал болгох техникийн мэдлэг, бололцоотой,
 • Том хэмжээний төслийг гүйцэтгэх санхүүгийн чадамжтай (банкны баталгаа гаргах зэрэг),
 • Чанарын баталгаа болон чанарын хяналтын систем, процессийн хяналтын систем болон төлөвлөлтийн систем зэрэг сайн зохион байгуулалт бүхий удирдлагын тогтолцоотой байх,
 • Тоног төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд яаралтай засварлах болон техникийн үйлчилгээг хийх техникийн засвар үйлчилгээг байнга үзүүлэх бололцоотой байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

 • Компанийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Компанийн танилцуулга/дээр дурьдсан шаардалагуудыг хэрхэн хангасан тухай товч танилцуулсан албан бичиг,
 • Өмнөх туршлагын мэдээлэл болон гүйцэтгэсэн ажлын талаар лавлагаа тодорхойлолт
 • Шаардлагатай техникийн үйлчилгээ, мэргэжил туршлагын талаарх мэдээлэл,
 • Чанарын баталгаа, чанарын хяналтын төлөвлөгөө, журмын талаарх мэдээлэл,
 • Санхүүгийн чадамжыг харуулсан бичиг баримт,
 • Шаардлагатай хүний нөөц, гол мэргэжилтнүүдийн танилцуулга ба компанийн бүтэц зохион байгуулалтын диаграм,
 • Хавсралтуудад заасан бусад шаардлагатай баримт бичгүүд (ЭМААБО-н бодлого, төлөвлөгөө гэх мэт).

Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

ба/эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж 2017 оны нэгдүгээр сарын 25-ны өглөөний 10:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт тендерийн дугаар тендерийн нэр гэж бичиж) ирүүлэх буюу эсвэл хэвлэмэл хувийг дугтуйнд хийж ( дугаарыг бичиж

Оюу толгойХХК-ийн Хангамжийн хэлтэс

Моннис цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө 15

Сүхбаатар дүүрэг, 14240 Монгол улс, Улаанбаатар

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mnАсуулт – тендерийн дугаар – тендерийн нэргэж бичиж) 2017 оны нэгдүгээр сарын 18-ны өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө асууна уу.

Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

ОЮУ ТОЛГОЙХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.