EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Гүйцэтгэлийн болон байрзүйн зураглалын үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS968857909
Нээх огноо: 2017-03-21 10:00
Хаах огноо: 2017-04-04 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:
Баримт бичиг:
Татах Татах

“Оюу толгой” ХХК (цаашид “Компанигэх) нь тусгай зөвшөөрөл бүхий, туршлагтай ханган нийлүүлэгчдийг “Гүйцэтгэлийн болон Байрзүйн Зураглалын Үйлчилгээ Үзүүлэх Тухай”-тай холбоотой Нээлттэй Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

  • Үндсэн барилга байгууламжид (уурхайн дотор байрлах) гүйцэтгэлийн болон байрзүйн зуралал хийх;
  • Туслах барилга байгууламжид (уурхайн гадна байрлах) гүйцэтгэлийн болон байрзүйн зуралал хийх;

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • Нийлүүлэгчийн танилцуулга / брошур;
  • Нийлүүлэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ, холбогдох тусгай зөвшөөрлүүдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Нийлүүлэгчийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын жагсаалт, үүндээ өртөг болон хугацааг дурьдсан байх;
  • Гүйцэтгэсэн ижил төрлийн ажлын талаархи өмнөх захиалагчийн тодорхойлолтууд;
  • Голлох мэргэжлийн ажилтнуудын танилцуулга, мөн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын мэдээлэл;
  • Хөдөлмөр, Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагааны бодлого, дүрэм, журам, стандартууд;

Компани нь зөвхөн тусгай зөвшөөрөл бүхий, туршлагтай ханган нийлүүлэгчдээс зөвхөн Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

Холбогдох материалыг Англи болон Монгол хэлээр бэлдэж 2017 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: WS968857909Гүйцэтгэлийн болон Байрзүйн Зураглалын Үйлчилгээ Үзүүлэх Тухайхэмээн бичиж) ирүүлнэ үү.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mn хаягаар (цахим шуудангийн гарчигт: Асуулт - WS968857909Гүйцэтгэлийн болон Байрзүйн Зураглалын Үйлчилгээ Үзүүлэх Тухайхэмээн бичиж) 2017 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө асууна уу.

Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй. Компани нь энэхүү Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

"ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.