EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

“ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS996498322
Нээх огноо: 2017-05-10
Хаах огноо: 2017-05-26 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

'Компани' гэх) туршлага бүхий үндэсний Аж Ахуйн Нэгж – үүдийг “Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ-г Ганцмод хилийн боомт, БНХАУ – Оюу Толгой Уурхай, Өмнөговь айигийн Ханбогд сумын хооронд” нийлүүлэхтэй холбоотой Тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Нийлүүлэгч нь дараах бараа эсвэл ажил, үйлчилгээг ханган нийлүүлэх шаардлагатай ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

Гүйцэтгэх ажлын хүрээ:

 1. Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ-г Оюу Толгой Уурхай, Өмнөговь айигийн Ханбогд сум - БНХАУ ын Ганцмод хилийн боомт-д байрлах Хуафанг гаалийн баталгаат терминал хооронд гүйцэтгэх
 2. Зэсийн Баяжмал-ын экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг Оюу Толгой уурхайд байрлах гүний гаалийн оффис-т гүйцэтгэх (гүйцэтгэх боломтой нэмэлт үйлчилгээ)

Ерөнхий шаардлага:

 1. Мөнгол улсын Аж Ахуйн Нэгж байх
 2. Хил дамжсан олон улсын тээвэрлэлтийн 3-н жилийн туршлагатай байх
 3. Машин техникийн бэлэн байдал ба стандарт
  1. Үндсэн үзүүлэлт
   1. Эмээлт Зүтгүүр ба Чиргүүл нь зохих хуулийн дагуу үйлдвэрлэгч улсаас экспорт-д гарж, Монгол улс-д импорт-оор орж ирсэн байх
   2. 380-н морины хүчин чадалтай, 40 тонн-ын даацтай, бүрэн бүтэн 17-н ширхэг эмээлт зүтгүүртэй байх
   3. Багадаа 12 метрийн урттай, 40 тонн-ын даацтай, бүрэн бүтэн 17-н ширхэг тавцант чиргүүлтэй байх
  1. Нэмэлт үзүүлэлт (давуу тал)
   1. Эмээлт Зүтгүүр болон Чиргүүл нь сүүлийн жилүүдэл үйлдвэрлэгдсэн байх
   2. Тус бүр нь 40 тонн болон түүнээс их ачаа ачих, давхар чиргүүлтэй тээвэрлэлт хийх боломжтой байх
   3. Эмээлт Зүтгүүр нь үйлдвэрээс зориулалтын нэмэлт Кабин Хамгаалалтын Ослын Систем – тэй байх, эсвэл нэмэлтээр стандарт шаардлагын дагуу суурилуулсан байх
   4. Эмээлт Зүтгүүр нь Аваарын Дэр – тэй байх

4. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулах үйл ажиллагаа болон менежментийн баг, мэргэшсэн жолоочидтой байх

5. Экспортын гаалийн бүрдүүлэлт – ийн үйлчилгээг гүйцэтгэх мэргэшсэн баг бүрэлдэхүүн – тэй байх (гүйцэтгэх боломтой нэмэлт үйлчилгээ)

6. Хил дамжсан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ-г зохих хууль дүрэм, стандартын дагуу гүйцэтгэх

7. Хил дамжсан тээвэрлэлийн үйлчилгээ-г зохих стандарт болон Компани-ийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа ба Байгал Орчны бодлого журамд нийцүүлэн гүйцэтгэх

Нийлүүлэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

 1. Аж Ахуйн Нэгж – ийн Улсын болон НӨАТ бүртгэлийн гэрчилгээ
 2. Холбогдох тусгай зөвшөөрөлүүд
  1. Гаалийн баталгаат бараа тээвэрлэх зөвшөөрөл (байгаа бол)
  2. Хил дамжсан тээвэрлэлт хийх зөвшөөрөл
  3. Гаалийн Зуучлалын Үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл (нэмэлт үйлчилгээ)
  4. Өөр бусад шаардлагатай зөвшөөрөл
 3. Аж Ахуйн Нэгж – ийн Дүрэм – ийн хуулбар болон хувь эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
 4. Эмээлт Зүтгүүр болон Чиргүүлийн техникийн гэрчилгээ
 5. Сүүлийн 3-н жилийн санхүүгийн аудит тайлан (2014, 2015, 2016)
 6. Танилцуулга:
  1. Аж Ахуйн Нэгж-ийн
  2. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт болон нийт ажилчдын тоо
  3. Гол ажиллах хүчин болон тэдгээрийн мэдлэг ур чадвар болон туршлага
 7. Ганцмод болон Гашуун Сухайт хилийн боомтоор гүйцэтгэж байсан тээвэрлэлтийн өмнөх туршлага
 8. Одоогийн ба өмнөх Харилцагчдын тодорхойлолт

Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

эсвэл Монгол) хэлээр бэлдэж 2017 оны 5 дугаар сарын 26 – ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө RFxBox@ot.mnWS996498322 – Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ гэж бичиж) ирүүлнэ үү.

Хэрэв танд энэ тендерийн талаар ямар нэг асуулт байвал, RFxBox@ot.mnWS996498322 – Зэсийн Баяжмал Тээвэрлэлтийн Үйлчилгээ гэж бичиж) 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө асууна уу.

Тендерт оролцох хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/ холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

ОЮУ ТОЛГОЙХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.