EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хамгаалалтын Үйлчилгээ ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS1015567381
Нээх огноо: 2017-08-08 09:00
Хаах огноо: 2017-08-23 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:
Баримт бичиг:
Татах

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Хамгаалалтын Үйлчилгээ” ханган нийлүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээний тухай:

 • Оюу толгой уурхайн талбай, Өмнөговь аймаг дахь зөөврийн кэмп болон төслийн талбай ба Улаанбаатар хотод хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлнэ
 • Ханган нийлүүлэгч нь 100 гаруй мэргэжлийн хамгаалалтын ажилчид болон 3-5 машин хангах чадвартай байх
 • Ханган нийлүүлэгч нь доорх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ (үүгээр хязгаарлагдахгүй):
  • Хандалтын хяналт, ажлын талбай болон кэмпийн орох гарах хэсэгт журмыг сахиулах
  • Компаниас заасан газруудад хамгаалалтын харуулууд тавих
  • Аюулгүй байдлын зөрчлүүдэд хариу үзүүлж арга хэмжээ авах
  • Компанийн төлөөлөгчтэй зөвшилцcөний дагуу ээлжит эргүүл хийх
  • Хөрөнгийн нөөц болон алдагдлын хяналтанд туслалцаа үзүүлэх
  • Ганц мод болон Гашуун сухайтын боомт руу явж буй зэсийн баяжмалын экспортын цувааг хамгаалж дагалдан явах
  • Хэрэг явдалын тайлан болон мөрдлөгийг хийж гүицэтгэх
  • Гэмт хэргийн мэдээ мэдээлэл цуглуулах болон мэдээллэх
  • Хамгаалалтын ажилчдын хяналт болон менежмент
  • Баяр ёслолын болон VIP хамгаалалтын үйлчилгээ
  • Хамгаалалтын системийн хяналт шалгалт хийх

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид нь хавсралтанд байгаа “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт”-ийн Хяналтын хуудсыг бүрэн бөглөж хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар);
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхолын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар);
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл:
  • Ерөнхий танилцуулга
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга
  • Оюу Толгойн Ханган Нийлүүлэгчдийн Мэдээллийн сангийн бүртгэлийн дугаар
 • - Хэрэв холбогдох бичиг браимтууд сүүлийн хэлбэрээр Оюу Толгой компанийн Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон энд тэмдэглэгээ хийнэ үү.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)
 • Тусгай зөвшөөрлүүд (зэвсэг болон галт зэвсэг эзэмших зөвшөөрөл болон тэдгээр зэвсэгүүдийн бүртгэлийн хуулбаруудыг багтаасан байх)
 • Хүний эрхийн бодлого
 • Ажилчиддаа олгодог мэргэжлийн сургалтуудын жагсаалт болон мэдээлэл

Сонирхсон ханган нийлүүлэгчид Оюу Толгойн Ханган Нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд http://ot.mn/register-as-a-supplier-en/?eoi цахим хаягаар бүртгүүлсэн байх шаардлагатай бөгөөд “Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт” хяналтын хуудасны маягтанд бүртгэлийн дугаараа тавьсан байна.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийг Англи болон/эсвэл Монгол хэл дээр цахим хэлбэрээр RFxBox@ot.mn хаяг руу “WS1015567381 - Хамгаалалтын Үйлчилгээ” бүхий гарчигтайгаар 2017 оны 8-р сарын 23-ны 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй болно.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР

.