Худалдан авалт

Уурхай дахь аж ахуйн зориулалттай гүйдэг хаалганы засвар үйлчилгээ