EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Галын хамгааллын системийн угсралт, хяналт, түүний үйл ажиллагааг хангах болон засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS1996029460
Нээх огноо: 2019-09-30 09:00
Хаах огноо: 2019-10-14 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “ГАЛЫН ХАМГААЛЛЫН СИСТЕМИЙН УГСРАЛТ, ХЯНАЛТ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ) сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээний тухай:

Олон Улсын Cтандарт болон Монгол Улсын хууль дүрэмд нийцүүлж компанийн уурхайн талбар дахь Галын Xамгааллын Системийн угсралт, хяналт, түүний үйл ажиллагаа болон ашиглалт үйлчилгээг хангах

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар*)
 • Сүүлийн 3 жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
  • o Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • o Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • o Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*

  * - Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

  Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

  • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
  • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)
  • Tусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээний хуулбар (галын системийн угсралт хяналт,
   түүний үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ үзүүлэх)
   • худалдааны албан ёсны төлөөлөгчийн гэрчилгээ
   • Mонгол улсын хууль дүрмийн дагуу авагдах зөвшөөрлийн гэрчилгээ
  • Мэргэжлийн тусгай зөвшөөөрөлтэй ажилчдын танилцуулга;

  Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүргүүлнэ үү.

  Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2019 оны 10-р сарын 14-ны 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

  Анхаарах зүйлс:

  • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
  • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
  • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
  • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
  • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

  “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР


  .