Нээлттэй ажлын байр

Дэд бүтцийн инженер Дэд бүтцийн инженер
Техникийн системийн шинжээч Техникийн системийн шинжээч
Орчуулагч Орчуулагч